top of page

Đồng hành cùng bạn

Những giảng viên, nhà tư vấn tâm lý, life coaches của chúng tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp bạn trong những buổi học, buổi coaching nhóm, buổi gặp gỡ 1 : 1 (tuỳ nhu cầu của bạn) để trả lời những câu hỏi cá nhân, lắng nghe câu chuyện riêng của bạn, cùng bạn tìm ra phương thức tiến lên trên Hành trình Cùng hạnh phúc thích hợp nhất cho bạn và người bạn yêu thương, hợp với hoàn cảnh và thời điểm cụ thể của hiện tại.

Email hỏi thông tin hoặc lấy hẹn

Điện thoại để được tư vấn thêm

0913.575.302

Kết nối qua mạng xã hội

  • Facebook
bottom of page