top of page

Hành trình Cùng hạnh phúc

Từng bước hành động được gợi ý theo lịch trình cụ thể

20/03/2023 - 20/03/2024

Image by Tina Witherspoon
Ginger, Lemon & Honey Tea
03.2023.png

Tháng này

Cuối tháng 3/2023 này, chúng ta có những cái hẹn nào?

Những email nào sẽ được gửi đến bạn

mang theo những thông điệp về chủ đề gì?

Tháng Tư sắp đến

Hãy nhìn qua lịch trình tháng sau để kịp sắp xếp, vì chúng tôi đoán rằng bạn không muốn bỏ lỡ một trải nghiệm nào, phải thế không?

Image by Imat Bagja Gumilar
Image by Clay Banks
04.2023.png
Image by Kira auf der Heide

Toàn bộ hành trình

Lịch trình những bước tiến cùng nhau

trên Hành trình Cùng hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ một hoạt động chung,

một trải nghiệm, một khoá học nào, bạn nhé.

bottom of page